Παιχνίδι απόδρασης Guantanamo[Κλειστό]

Εταιρεία: Great Escape Rooms

Επαφές:

Command + EnterΒρήκατε κάποιο τυπογραφικό λάθος; Επιλέξτε κείμενο και πατήστε Ctrl+Enter.

Περιγραφή:

“I feel trapped but I’m not surrounded by walls. I want to run away but it’s too dark to see the way. Surely, the prison of the mind is the hardest one to escape. Simply because you do not see the bars you are caged in..”

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.