Παιχνίδι απόδρασης The Perfect Crime[Κλειστό]

Εταιρεία: Great Escape Rooms

Επαφές:

Command + EnterΒρήκατε κάποιο τυπογραφικό λάθος; Επιλέξτε κείμενο και πατήστε Ctrl+Enter.

Περιγραφή:

What seems like a perfect crime has been committed. Your team of detectives is in charge of solving the mystery of the murder. While the authorities have no trace of the serial killer, everyone is talking about the perfect crime. You and your team of detectives are responsible for solving the mystery. Find the murder weapon, and escape the locked crime scene before it is too late. Is the crime as perfect as it seems?

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.