Παιχνίδι απόδρασης The Secret Agent[Κλειστό]

Εταιρεία: Great Escape Rooms

Επαφές:

Command + EnterΒρήκατε κάποιο τυπογραφικό λάθος; Επιλέξτε κείμενο και πατήστε Ctrl+Enter.

Περιγραφή:

It is year 1939 in Krakow. The German businessman arrived in town hoping to earn money from the war. During his stay, his mission changed to saving as many innocents as possible from the German Army, by hiring them to work in his factory.
Your mission is to find important documents and deliver it to the right hands. Will you manage to escape from the German army and save the lives of hundreds of innocent people?

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.