Παιχνίδι απόδρασης Whisper of Shadows[Κλειστό]

Εταιρεία: Great Escape Rooms

Επαφές:

Command + EnterΒρήκατε κάποιο τυπογραφικό λάθος; Επιλέξτε κείμενο και πατήστε Ctrl+Enter.

Περιγραφή:

Once again your dreams are turning into living nightmares and you are being led to a long trip. It is where the present meets up with the past and eventually time means nothing. In a blink of an eye a whole life is revealed in front of you. Even if you think that this is the end, all of the sudden you realize that this is just the beginning.

Λεπτομέρειες:

Not recommended for people with claustrophobia
Not suitable for people with fear of heights.
The entrance is prohibited to visitors belonging to vulnerable groups such us pregnant women, people with heart problems etc.

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.