Παιχνίδι απόδρασης The Curse

Εταιρεία: Mister. E of Athens - Alive Escape Rooms

Μέση βαθμολογία:

5.0 / 5

1 κριτική

Επαφές:

Athinas 7, Monastiraki Athens, Greece ()

+302103227381

NEXT TO METRO EXIT ATHINAS

Command + EnterΒρήκατε κάποιο τυπογραφικό λάθος; Επιλέξτε κείμενο και πατήστε Ctrl+Enter.

Στην ίδια τοποθεσία

Περιγραφή:

Information has helped you to infiltrate a notorious antiquities smuggler’s warehouse. Lord E, the smuggler, is out making his last arrangements to ship the stolen antiquities out of Greece. Digging always to deep he encountered an ancient egyptian curse that now haunts his warehouse. Will you be able to solve the riddles and puzzles of the warehouse, save the antiquities and escape alive? Heavy breathing echoes in the room..

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.