Παιχνίδι απόδρασης Mystery Chain[Κλειστό]

Εταιρεία: The Fox

Επαφές:

Ekaterinis Stouraiti 17 Acharnes 136 72 ()

+306970266510

Command + EnterΒρήκατε κάποιο τυπογραφικό λάθος; Επιλέξτε κείμενο και πατήστε Ctrl+Enter.

Περιγραφή:

Agent Smith, part of Secret Organization "Helios", has a USB with names and locations of secret agents. Dark Web, tries to find it, kill the agents and take over the world! You must enter agent Smith's house and find the hidden USB in order to save yourselves, your fellow agents and the world!

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.