Δωμάτια διαφυγής από ληστεία σε Αθήνα

Τα δωμάτια απόδρασης όπου ο απώτερος στόχος είναι να κλέψετε κάτι γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Οι ληστείες τραπεζών είναι τα πιο συνηθισμένα εγκλήματα, μερικές φορές θα πρέπει επίσης να ληστέψετε γκαλερί τέχνης ή μουσεία. Οι επιδέξιοι παίκτες μπορούν να προσπαθήσουν να προκαλέσουν τους πιο διαβόητους κλέφτες του αιώνα. Να είστε έτοιμοι για λέιζερ, συστήματα συναγερμού, μυστικά θησαυροφυλάκια και τόνους μετρητών.


We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.