Δωμάτια απόδρασης σε Χίος για έως και 5 παίκτες

Μαζευτείτε με τους καλύτερους φίλους σας και δοκιμάστε κάτι διαφορετικό. Η απόδραση μαζί μπορεί να είναι εξίσου διασκεδαστική με τις συνηθισμένες ταινίες ή το μπόουλινγκ, ή και περισσότερο!

Δωμάτια απόδρασης σε Χίος για έως και 5 παίκτες


We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.