Παιχνίδι απόδρασης Envy Murder Mystery

Εταιρεία: Lock Paper Scissors

Επαφές:

Anywhere!

Command + EnterΒρήκατε κάποιο τυπογραφικό λάθος; Επιλέξτε κείμενο και πατήστε Ctrl+Enter.

Στην ίδια τοποθεσία

Περιγραφή:

Just download, print, and party! The Envy Escape Kit is a ready-to-play party pack that transforms any room into a DIY escape room. What's it like? Well, imagine what would happen if you mixed an escape room and a house party in a cocktail shaker. That's Envy.
In this world, your friends will be racing to solve the murder mystery in teams of 2-4. You can have any number of teams by simply printing out the game once per team. Best of all, there are no spoilers so you'll get to enjoy it too!

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.