Παιχνίδι απόδρασης The Lost Mummy

Εταιρεία: Lock Paper Scissors

Επαφές:

Anywhere!

Command + EnterΒρήκατε κάποιο τυπογραφικό λάθος; Επιλέξτε κείμενο και πατήστε Ctrl+Enter.

Στην ίδια τοποθεσία

Περιγραφή:

Just download, print, and party! The Lost Mummy Escape room kit is a ready-to-play entertainment pack that transforms your living room or classroom into a DIY escape room. It's all the fun of an adults escape room but crafted to engage 10-13-year-old kids with puzzles they can engage with and a storyline that will ignite their imagination.
In this world, your kids will race in teams of 2-4 to unlock the mysteries of the mummies tomb and hopefully escape in time. You can have any number of teams by simply printing out the game once per team, and if your students are playing at home they can print in safety. Will your kids escape?

We use cookies to optimize site functionality, personalize content, and provide you better experience. By continuing to browse our website, you agree to our cookie policy. Please read our full privacy statement.